αρθροσκοπηση γονατος

Τι είναι η αρθροσκόπηση γόνατος;

Η αρθροσκόπηση του γόνατος είναι μία ελάχιστα παρεμβατική επέμβαση που βοηθά στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ενδαρθρικών προβλημάτων του γόνατος. Με την επέμβαση αυτή είναι δυνατό να εξετασθούν οπτικά αλλά και ψηλαφητικά όλα τα ενδαρθρικά στοιχεία του γόνατος, δηλαδή οι χιαστοί σύνδεσμοι, οι μηνίσκοι έσω και έξω καθώς και ο αρθρικός χόνδρος που επενδύει τα οστά.

Ποια είναι η ανατομία του γόνατος;

Το γόνατο είναι μία από τις μεγάλες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος με πολύπλοκη δομή, η οποία υποβάλλεται σε σημαντικές πιέσεις και εναλλαγές δυνάμεων κατά τις καθημερινές μας δραστηριότητες και συχνά υπόκειται σε τραυματισμούς και αλλοιώσεις.

Η άρθρωση του γόνατος προκύπτει από την σύνδεση του μηριαίου οστού με την κνήμη. Οι επιφάνειες των οστών καλύπτονται από αρθρικό χόνδρο και ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος τα συνδέει. Μεταξύ των αρθρικών επιφανειών παρεμβάλλονται οι δύο μηνίσκοι, ο έσω και ο έξω.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης;

Το αρθροσκόπιο είναι ένας μικρός σωλήνας από οπτικές ίνες, που χρησιμοποιείται από τον χειρουργό για να βλέπει και να επεμβαίνει στο εσωτερικό της άρθρωσης. Έχει διάμετρο περίπου μισό (0,5) εκατοστό και μήκος δεκαοκτώ (18) εκατοστά. Με τη χρήση του αρθροσκοπίου ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε μεγέθυνση το εσωτερικό της άρθρωσης πραγματοποιώντας την επέμβαση μέσω μικρών τομών(πύλες).
Η κάμερα προβάλει την εικόνα που καταγράφει στο εσωτερικού του γόνατος σε μία οθόνη. Ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει το αρθροσκόπιο σε διάφορα σημεία μέσα στην άρθρωση. Δίνεται πάντα μεγάλη προσοχή στην προστασία των γύρω νεύρων και των αιμοφόρων αγγείων.

Ποια είναι η διάρκεια της επέμβασης ;

Η διάρκεια της επέμβασης εξαρτάται από την εμπειρία του χειρουργού και το είδος της ενδαρθρικής βλάβης. Η διάρκεια της αρθροσκοπικής μηνισκεκτομής είναι περίπου μισή ωρα, ενώ η συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού με αυτομόσχευμα περίπου μία ώρα.

Τι είδους αναισθησία χρησιμοποιείται στην αρθροσκόπηση;

Πριν ξεκινήσει η χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής θα λάβει κάποιου είδους νάρκωση, μπορεί να είναι ολική, τοπική ή επισκληρίδιος αναισθησία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης γονάτου;

Επειδή η αρθροσκόπηση είναι ελάχιστα επεμβατική έχειτα εξής πλεονεκτήματα:

  • δεν γίνεται διατομή μυών ή τενόντων
  • δεν υπάρχει αιμορραγία κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης
  • οι τομές είναι πολύ μικρές με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι ουλέ
  • γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή σε καθημερινές δραστηριότητες
  • ταχύτερη αποκατάσταση

Υπάρχουν επιπλοκές στην αρθροσκόπηση;

Οι επιπλοκές που μπορεί να υπάρξουν στην αρθροσκοπική χειρουργική είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες.
Προκύπτουν είτε διεγχειρητικά και αφορούν συγκεκριμένη χρήση εργαλείων, είτε μετεγχειρητικά και αφορούν συνηθέστερα φλεγμονές, θρομβοφλεβίτιδα, ή μετεγχειρητικό οίδημα.

Ποια είναι η διαδικασία αποκατάστασης;

Η αποκατάσταση θα εξαρτηθεί από το είδος της χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποιήθηκε. Μετά από απλές χειρουργικές επεμβάσεις, ενδέχεται να αρκούν μόνο μερικές ασκήσεις, που μπορούν να γίνουν στο σπίτι του ασθενούς.
Συνήθως προτείνεται στους ασθενείς να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ανεξαρτήτως της επέμβασης που έχουν κάνει. Γενικά όσο δυσκολότερη είναι η επέμβαση τόσο πιο εξειδικευμένο και παρατεταμένο θα είναι το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Συνοπτικά

Η αρθροσκόπηση αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται επιτυχώς εδώ και πολλά χρόνια για την διάγνωση και την θεραπεία διαφόρων βλαβών και αλλοιώσεων στις αρθρώσεις.
Ο χειρουργός στοχεύει στην εξάλειψη ή μείωση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο ασθενής. Ωστόσο τα αποτελέσματα μιας αρθροσκόπησης γόνατος εξαρτώνται από το είδος της πάθησης, από τα περιθώρια βελτίωσης μετά την επέμβαση και από την προσπάθεια που θα καταβάλει ο ασθενής κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.

Η αρθροσκόπηση έφερε πραγματική επανάσταση στον τρόπο αντιμετώπισης των τραυματισμών και στην προσέγγιση των αρθρώσεων.