De Quervain

Τι είναι η νόσος de Quervain και πού οφείλεται;

Η νόσος ή τενοντίτιδα de Quervain είναι μια φλεγμονή των τενόντων της περιοχής του καρπού και συγκεκριμένα του πρώτου ραχιαίου διαμερίσματος. Οι τένοντες υπό κανονικές συνθήκες κινούνται χωρίς να δημιουργούν προβλήματα, σε περίπτωση όμως υπερβολικής χρήσης του αντίχειρα ή οξέος τραυματισμού προκαλείται οίδημα και φλεγμονή στην περιοχή. Εξαιτίας αυτών, οι τένοντες πιέζονται και παρεμποδίζεται η φυσιολογική κίνησή τους. Η υπέρχρηση λοιπόν του αντίχειρα με κινήσεις έκτασης, κάμψεις και στροφής είναι τα αίτια της τενοντίτιδας de Quervain. Προσβάλλει συνήθως γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, καθώς και άτομα τα οποία ασχολούνται με χειρωνακτικά επαγγέλματα. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία.

Τι συμπτώματα προκαλεί η νόσος de Quervain;

Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου είναι ο πόνος στην προέκταση του αντίχειρα στην περιοχή του καρπού. Στην προσπάθεια συγκράτησης αντικειμένου και τις στροφικές κινήσεις, ο πόνος αυτός γίνεται εντονότερος. Εάν η φλεγμονή επιμείνει, οποιαδήποτε κίνηση του αντίχειρα, ακόμα και η πιο απλή, είναι επώδυνη για τους ασθενείς, οι οποίοι δυσκολεύονται ακόμα και στις απλές καθημερινές δραστηριότητες. Στο προχωρημένο στάδιο της νόσου, οι τένοντες μπορεί να μπλοκάρονται κατά την κίνηση ή και να παραμένουν ακίνητοι λόγω του οιδήματος που έχει προκληθεί. Αυτά τα συμπτώματα, τα οποία προκύπτουν μετά από περίοδο υπερβολικής χρήσης του αντίχειρα, εάν δεν θεραπευτούν μπορούν να ταλαιπωρήσουν τον/την ασθενή για εβδομάδες ή ακόμα και μήνες. Για το λόγο αυτό, η επίσκεψη στον/στην ορθοπεδικό για την έγκαιρη διάγνωση κρίνεται απαραίτητη.

Πώς γίνεται η διάγνωση της νόσου de Quervain;

Για τη διάγνωση αρκεί τις περισσότερες φορές η λήψη του ιστορικού του/της ασθενούς και η κλινική τους εξέταση από τον/την ορθοπεδικό. Ο ορθοπεδικός μπορεί να καταλάβει με την εξέταση εάν πρόκειται όντως για τενοντίτιδα de Quervain, καθώς εάν πιέσει ακριβώς την συγκεκριμένη περιοχή του καρπού, ο πόνος αναπαράγεται στους τένοντες. Επίσης, το Finkelstein test, όπου ο αντίχειρας πιέζεται προς την παλάμη, είναι ένα χαρακτηριστικό τεστ, κατά το οποίο εάν ο πόνος είναι έντονος τότε οι ασθενείς πάσχουν σχεδόν σίγουρα από  τενοντίτιδα de Quervain. Στην συγκεκριμένη πάθηση, οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν προσφέρουν κάποια βοήθεια στη διάγνωση, παρά μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αποκλεισμού  άλλων αιτιών προέλευσης του πόνου.Τι θεραπείες συνιστώνται για τη νόσο de Quervain;

Στα αρχικά στάδια, η νόσος de Quervain αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Δηλαδή:

  1. Ανάπαυση
  2. Αποφυγή έντονων δραστηριοτήτων
  • Λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
  1. Εφαρμογή νάρθηκα για την ακινητοποίηση του αντίχειρα
  2. Τοπική χρήση κορτιζόνης, η οποία όμως θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, μόνο από τον/την ορθοπεδικό, ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός του νεύρου της περιοχής, καθώς ο κίνδυνος αυτός είναι μεγάλος.
  3. Έγχυση PRP: αποτελεί το πιο σύγχρονο τρόπο συντηρητικής αντιμετώπισης της νόσος. Έχουμε διπλή ωφέλεια, αφού το PRP (platelet rich plasma) έχει ισχυρότατη αντιφλεγμονώδη δράση αλλά και παράλληλα με τις αναγεννητικές του ιδιότητες μας βοηθά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της τενοντοπάθειας.

Εάν τα συμπτώματα της τενοντίτιδας de Quervain επιμένουν, τότε κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, με τομή 2 εκ. ακριβώς πάνω από τους τένοντες της περιοχής του καρπού. Οι ασθενείς δεν χρειάζεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση και μπορούν άμεσα να κινήσουν το χέρι τους. Σε δύο εβδομάδες από την επέμβαση, μπορεί να γίνει η ομαλή επιστροφή σε δραστηριότητες. Η επέμβαση επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς όταν γίνεται από εξειδικευμένο ορθοπεδικό χειρουργό, τα συμπτώματα σταματούν άμεσα και η τενοντίτιδα de Quervain δεν εμφανίζεται ξανά.