Τι είναι η Neural therapy;

Πρόκειται για μία θεραπευτική τεχνική η οποία επαναφέρει σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας, λειτουργικά συστήματα του οργανισμού που εμφανίζουν κάποια διαταραχή.
Κάθε υγιής οργανισμός διαθέτει ένα εγγενές δυναμικό σύστημα αυτοϊασης και δύναται να αντιμετωπίζει ανεπαίσθητες ή και μικρές διαταραχές. Αν συμβούν όμως ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές διαταραχές, αποσυντονίζεται η ικανότητα αυτορρύθμισης του οργανισμού και το σώμα το εκφράζει εμφανίζοντας κάποιο σύμπτωμα (π.χ. πόνο ή κάποια δυσλειτουργία).

Ποιες είναι οι ενδείξεις για την θεραπεία της Neural therapy στις παθήσεις του μυοσκελετικού?

Οι ενδείξεις που εξετάζονται , προκειμένου να αποφασιστεί από τον ιατρό αν θα εφαρμoστεί η θεραπεία, είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:
• κεφαλαλγίες, ημικρανία, αυχενογενής κεφαλαλγία κλπ.
• φλεγμονώδεις παθήσεις των οφθαλμών, διαταραχές της παραγωγής δακρύων, διαταραχές της κινητικότητας των βλεφάρων
• φλεγμονώδεις η αλλεργικές παθήσεις της ρινός ή των παραρινίων κόλπων
• φλεγμονώδεις παθήσεις των ώτων – εμβοές
• παθήσεις των αμυγδαλών, των σιελογόνων αδένων και του λάρυγγα
• παθήσεις της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής
• λειτουργικές διαταραχές της καρδιάς ή των πνευμόνων
• γαστρεντερολογικές διαταραχές ποικίλης αιτιολογίας
• φλεγμονώδεις διαταραχές του ουροποιογεννητικού συστήματος
• διαταραχές ή πόνοι στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης
• και των αρθρώσεων
• λειτουργικές διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος (διαταραχές της εφίδρωσης, αιμάτωσης, θερμορύθμισης, ύπνου, κλπ)

Τι προηγείται της θεραπείας ;

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε θεραπευτική παρέμβαση είναι η διάγνωση. Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την λεπτομερή εξέταση και τη γνώση της παθογένειας της διαταραχής που θα επιτρέψει στον ιατρό να ακολουθήσει ένα εξατομικευμένο πλάνο εργασιών.
Ο ειδικευμένος ιατρός λαμβάνει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό. Μέσα από τη συζήτηση με τον ασθενή, σχηματίζεται η κλινική εικόνα με ακριβή αναφορά του χρόνου έναρξης των συμπτωμάτων, προηγούμενες θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή τραυματισμούς, άλλα νοσήματα κτλ.
Μετά την αξιολόγηση του ιστορικού ακολουθεί η φυσική εξέταση με ψηλάφηση του δέρματος, του συνδετικού ιστού και των μυών. Επιπλέον αξιολογούνται και όλες οι υπάρχουσες παρακλινικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.).

Ποιος είναι ο τρόπος δράσης της Neural therapy;

Η Neural therapy χρησιμοποιεί τοπικά αναισθητικά όπως προκαϊνη και λιδοκαϊνη, προκειμένου να απενεργοποιήσει προσωρινά παράγοντες που συμμετέχουν αιτιολογικά στην πρόκληση λειτουργικών διαταραχών ή πόνου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω έκχυσης μικρών ποσοτήτων τοπικού αναισθητικού.
Όταν γίνεται η έγχυση, επηρεάζονται ευνοϊκά τα συστήματα αυτορρύθμισης και αυτοεπιδιόρθωσης του οργανισμού. Για τις εγχύσεις χρησιμοποιούνται ειδικές λεπτές βελόνες έτσι ώστε ο πόνος από το τρύπημα να είναι ελάχιστος. Η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε οξείες καταστάσεις, όσο και στην αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών ή πόνου.

Ποιοι είναι οι τρόποι εφαρμογής της θεραπείας;

• Tοπική θεραπεία
Η έγχυση γίνεται τοπικά στην περιοχή που εμφανίζει τη διαταραχή ή τον πόνο.
• Θεραπεία στο μεταμέριο
Αποσκοπεί στην αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του αυτόνομου συστήματος και στη σταθεροποίηση του βασικού συστήματος ρύθμισης στο μεταμέριο.
• Θεραπεία στο μυοσκελετικό και κινητικό σύστημα
Οι εγχύσεις κατευθύνονται ανάλογα με τα δεδομένα της ψηλάφησης και της λειτουργικής εκτίμησης.
• Θεραπεία σε πεδίο διαταραχής
Δοκιμαστική έγχυση σε περιοχές ή δομές που κινούν την υποψία ότι μπορεί να λειτουργούν ως πεδία διαταραχής.
• Ενδοαγγειακή και περιαγγειακή θεραπεία
Πραγματοποιείται σαν συμπλήρωμα της μεταμερικής θεραπείας ή της θεραπείας πεδίου διαταραχής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις, στις οποίες η δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος είναι ιδιαίτερα έντονη.
• Θεραπεία σε νευρικά στελέχη και γάγγλια.

Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο θεραπείας πεδίου διαταραχής, σε ορισμένες περιπτώσεις σαν συμπλήρωμα της μεταμερικής θεραπείας και σε ειδικές ενδείξεις.

Ποια είναι η διάρκεια της θεραπείας;

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την φύση και την χρονιότητα της διαταραχής και συνήθως απαιτείται ορισμένος αριθμός επισκέψεων. Αν δεν υπάρχουν μόνιμες ανατομικές αλλοιώσεις σε όργανα ή ιστούς τότε η θεραπεία μπορεί να επιφέρει ίαση ή μόνιμη εξαφάνιση των συμπτωμάτων. Αν υπάρχουν ήδη ανατομικές αλλοιώσεις σε όργανα ή ιστούς λόγω της υπάρχουσας νόσου ή διαταραχής, τότε παρατηρείται ύφεση των συμπτωμάτων και βελτιώνεται σταδιακά η ποιότητα ζωής του ασθενή.

Συνοπτικά

Η Νeural therapy αποτελεί μία θεραπευτική τεχνική που αφορά στον πόνο (οξύ και χρόνιο), στην αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων, χρόνιων λειτουργικών (μη – οργανικών) διαταραχών, καθώς και στην αντιμετώπιση φλεγμονών.
Η ολιστική ιατρική, την οποία υπηρετεί η θεραπεία, θεωρεί ότι οι ασθένειες και κυρίως οι χρόνιες, είναι πολυπαραγοντικές, δεν διαχωρίζει την ψυχή από το σώμα και εξετάζει τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Συνολικά η Νeural therapy στοχεύει στην άμεση ανακούφιση του πόνου, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή και στην εν καιρώ αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του οργανισμού του.