βλαισος μςγας δαχτυλος

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος ή κότσι είναι μία παραμόρφωση της πρώτης ακτίνας του άκρου ποδός κατά την οποία το 1ο μετατάρσιο στρέφεται προ τα έσω και το μεγάλο δάκτυλο προς τα έξω. Ως αποτέλεσμα η κεφαλή του μεταταρσίου προβάλει προς τα έσω με αποτέλεσμα την τριβή του στο υπόδημα. 

Η πάθηση είναι περισσότερο συχνή σε γυναίκες παρά σε άνδρες και έχουν και κληρονομικά χαρακτηριστικά. Η πρόκληση της παραμόρφωσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην χρήση στενών και τριγωνικών υποδημάτων γι΄αυτό και σπάνια παρατηρείται σε πληθυσμούς που δεν φορούν υποδήματα. 

Όταν η παραμόρφωση εμφανιστεί δεν υποχωρεί αλλά αντίθετα επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Προοδευτικά το δεύτερο δάκτυλο εφιππεύει το μεγάλο με αποτέλεσμα την προστριβή του στο υπόδημα. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα επώδυνη και περιορίζει σημαντικά την κινητικότητα του ατόμου. 

Ποιές είναι οι ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης;

Η χειρουργική επέμβαση εξαρτάται από την σοβαρότητα των συμπτωμάτων, δηλαδή από τον πόνο και την αδυναμία βάδισης, από την εντόπιση του πόνου, από την παρουσία άλλων παθήσεων όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο διαβήτης και η περιφερική αρτηριοπάθεια και τέλος από τις προσδοκίες του ασθενή. Υπάρχουν ορισμένοι ασθενείς με μικρή παραμόρφωση που αναφέρουν σημαντικά ενοχλήματα ενώ άλλοι με σημαντική παραμόρφωση δεν ενοχλούνται ιδιαίτερα. Αρχικά η εφαρμογή ειδικών υποδημάτων που αφήνουν πολύ χώρο στην περιοχή των δακτύλων είναι πολύ χρήσιμη. Η τοποθέτηση αποστατών σιλικόνης μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου δακτύλου έχει μικρή μόνο ανακουφιστική δράση. 

Η διαμετατάρσια γωνία είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του 1ου και του 2ου μεταταρσίου.

Ποιός είναι ο σκοπός της επέμβασης;

Η χειρουργική επέμβαση έχει ως σκοπό την διόρθωση της σκελετικής παραμόρφωσης. Αυτό συμβαίνει με την πραγματοποίηση οστεοτομιών, το οστό δηλαδή διαιρείται και επανατοποθετείται στη τελική θέση διόρθωσης. Η συγκράτηση του οστού ολοκληρώνεται με την οστεοσύνθεση με κοχλίες ή πλάκες. 

Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η επέμβαση με την χρήση laser;

Το laser χρησιμοποιείται κυρίως σε επεμβάσεις σε μαλακά μόρια. Δεν υπάρχει laser για διατομή οστών. 

Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η επέμβαση χωρίς την πραγματοποίηση τομής δέρματος;

Σύγχρονη επέμβαση διόρθωσης της παραμόρφωσης του ποδιού χωρίς τομή του δέρματος δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί. Ανεπαρκείς τεχνικές διόρθωσης είναι δυνατό να πραγματοποιήσουν διαδερμικές μεθόδους με μικρές τομές χωρίς υλικά οστεοσύνθεσης και με ανεπαρκή διόρθωση της παραμόρφωσης. 

Είναι αλήθεια ότι η επέμβαση συνοδεύεται από αφόρητο πόνο;

Με την σύγχρονη αναισθησία, δηλαδή την περιοχική αναισθησία του ισχιακού και του σαφηνούς νεύρου η επέμβαση είναι εντελώς ανώδυνη. 
Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται μεγάλο διάστημα για να βαδίσει ο ασθενής. 
Ο ασθενής βαδίζει χωρίς πόνο αλλά με το ειδικό υπόδημα λίγες ώρες μετά το χειρουργείο. Το ειδικό υπόδημα τοποθετείται για 4-6 εβδομάδες. 

Είναι αλήθεια ότι η παραμόρφωση υποτροπιάζει;

Εάν πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επέμβαση η παραμόρφωση δεν υποτροπιάζει. 
Είναι δυνατό να διορθωθούν οι παραμορφώσεις και στα δύο πόδια ταυτόχρονα; 
Είναι προτιμότερο να διορθώνονται και τα δύο πόδια ταυτόχρονα προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός χρόνος αποχής από την εργασία του ασθενή. Η βαρύτητα της επέμβασης δεν αυξάνει σημαντικά.

Ποιές είναι οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται;

Υπάρχουν πολλές επεμβάσεις για τη διόρθωση της παραμόρφωσης. Το είδος και η βαρύτητα της παραμόρφωσης θα πρέπει να μελετηθούν προεγχειρητικά και να σχεδιαστεί η εφαρμογή του κατάλληλου συνδυασμού επεμβάσεων. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες οστεοτομίες είναι η περιφερική οστεομία Chevron σε μεσαίας βαρύτητας παραμορφώσεις και η οστεοτομία Ludlloff σε βαρύτερες παραμορφώσεις. 

Η προβολή της κεφαλής του 1ου μεταταρσίου διεγχειρητικά. Όλη αυτή η εξόστωση θα πρέπει να αφαιρεθεί.

Στη διορθωτική οστεοτομία Chevron το περιφερικό άκρο του 1ου μεταταρσίου έχει υποβληθεί σε οστεοτομία και οστεοσύνθεση με κοχλία. Η οστεοτομία αυτή χρησιμοποιείται σε μεσαίας βαρύτητας παραμορφώσεις.

Στη διορθωτική οστεοτομία Ludloff ολόκληρο το μετατάρσιο έχει υποβληθεί σε οστεοτομία και οστεοσύνθεση με κοχλία. Η οστεοτομία αυτή χρησιμοποιείται σε μεγάλης βαρύτητας παραμορφώσεις.