αρθροσκοπηση ωμου

Αρθροσκόπηση ‘Ωμου

Τι είναι η αρθροσκόπηση ώμου;

Αρθροσκόπηση είναι η χειρουργική επέμβαση ελάχιστης παρεμβατικότητας  κατά την οποία ο ορθοπεδικός με τη βοήθεια ειδικής κάμερας, έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει λεπτομερώς το εσωτερικό μιας άρθρωσης. Τα τελευταία χρόνια η χειρουργική αυτή τεχνική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην άρθρωση του ώμου.

Πως γίνεται η αρθροσκόπηση ώμου;

Στην αρθροσκόπηση ώμου, πραγματοποιούνται μικρές τομές, μεγέθους περίπου μισού εκατοστού, στο δέρμα. Ο χειρουργικός τραυματισμός στους υποκείμενους ιστούς είναι ελάχιστος. Με τη χρήση ειδικού άκαμπτου ενδοσκοπίου (αρθροσκόπιο), εξετάζεται λεπτομερώς η άρθρωση και κατόπιν με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων, αντιμετωπίζονται διάφορα προβλήματα και παθολογίες. Ο χειρουργός μπορεί με την αρθροσκόπηση να διαπιστώσει, να διαγνώσει και να θεραπεύσει ενδαρθρικά προβλήματα. 

Προϋπόθεση επιτυχίας είναι όμως η εμπειρία και η ειδική εκπαίδευση του χειρουργού, η ακριβής προεγχειρητική διάγνωση, η καλή χειρουργική τεχνική και ο κατάλληλος εξοπλισμός.

Ποιες είναι οι ενδείξεις για να πραγματοποιηθεί αρθροσκόπηση  του ώμου;

Η αρθροσκόπηση του ώμου πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση των παρακάτω παθήσεων:

-ρήξη ή αποκόλληση επιχείλιου χόνδρου, ρήξη συνδέσμων του ώμου και των στροφέων τενόντων του ώμου

-παθήσεις του τένοντα του δικεφάλου

-σύνδρομο πρόσκρουσης

-δυσκαμψία ώμου και παγωμένος ώμος

-βλάβη του αρθρικού χόνδρου

-ορισμένα ενδαρθρικά κατάγματα

-παρουσία αρθρίτιδας και ξένων σωμάτων

-φλεγμονή του υμένα του ώμου σε αρθρίτιδες

-παθήσεις της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης;

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι:

  • με την αρθροσκόπηση η ορατότητα εντός της άρθρωσης είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις ανοιχτές επεμβάσεις.
  • μεγάλο μέρος των χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται ανοιχτά είναι δυνατό να γίνουν και αρθροσκοπικά, ενώ δεν ισχύει το αντίθετο.
  • ο χαμηλός κίνδυνος επιπλοκών
  • παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου όλων των τμημάτων της άρθρωσης με σχετικά ατραυματικό και ταχύ τρόπο
  • ο μετεγχειρητικός πόνος να είναι ελάχιστος σε σχέση με τις ανοιχτές επεμβάσεις στις οποίες πραγματοποιούνται χειρουργικές τομές
  • η αποκατάσταση είναι καλύτερη και δεν προκαλούνται δύσμορφες ουλές στο δέρμα
  • στην πλειονότητα των αρθροσκοπικών επεμβάσεων ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του λίγες ώρες μετά από την επέμβαση. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της αρθροσκόπησης;

Οι επιπλοκές της αρθροσκόπησης είναι σχετικά λίγες και είναι δυνατό να οφείλονται στην αναισθησία ή στη ίδια την επέμβαση. Σε γενικές γραμμές όλες οι επιπλοκές είναι αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες.

Ποια είναι η μετεγχειρητική πορεία αρθροσκόπησης ώμου;

Ο ασθενής από τις πρώτες κιόλας ημέρες μπορεί και ανταποκρίνεται χωρίς πόνο στις καθημερινές ασχολίες του (πχ. οδήγηση, πληκτρολόγηση, γράψιμο).

 Πότε αρχίζει η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση;

Ο ασθενής μετεγχειρητικά πρέπει να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για την πλήρη, ταχεία και ασφαλή επάνοδο στην καθημερινή του δραστηριότητα.

Η αποκατάσταση αρχίζει από την στιγμή που τελειώνει το χειρουργείο στο χώρο της ανάνηψης. Ο ιατρός ζητάει από τον ασθενή να αρχίσει να κινεί τα μέλη του και να κινητοποιηθεί πλήρως όταν επιστρέψει στο δωμάτιό του. Το πλήρες πρόγραμμα φυσικοθεραπείας αρχίζει την επομένη.

Αυτό διακρίνεται σε 3 φάσεις:

-φάση ηρεμίας. Σε αυτό το στάδιο πρέπει να διευκολύνει τη φύση να ολοκληρώσει την διαδικασία της επούλωσης

-φάση ανάκτησης του εύρους κίνησης

-φάση ανάκτησης της δύναμης

Συνοπτικά

Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί μία επαναστατική μέθοδο ακριβούς διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας για τις παθήσεις του ώμου.

Τα μακροχρόνια αποτελέσματα της αρθροσκόπησης ώμου είναι πολύ καλά, αφήνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών ικανοποιημένη, χωρίς πόνο και με πλήρη επιστροφή σε καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες.